SCUTUL NEGRU GROUP

Scutul Negru Group este un grup de firme specializate, cu o bogată experiență în domeniu și o preocupare continuă pentru menținerea profesionalismului caracteristic companiei. Scutul Negru Group cuprinde: S.C. Scutul Negru S.R.L., societate de pază, S.C. Scutul Negru Service S.R.L., S.C. Scutul Negru SPAM S.R.L. și S.C. Scutul Negru Sisteme de Securitate S.R.L.

S.C. SCUTUL NEGRU S.R.L.

Serviciile oferite de S.C. Scutul Negru S.R.L. se concentrează pe oferirea unor condiții optime de desfășurare a oricăror tipuri de activități, inclusiv transport bunuri și valori în maximă siguranță.

SERVICE SCUTUL NEGRU

Service Scutul Negru oferă servicii dedicate atât autovehiculelor deținute de persoane juridice, cât și celor fizice, cu ajutorul aparaturii noi și performante.

S.P.A.M SCUTUL NEGRU

Scutul Negru S.P.A.M (Serviciul Privat de Asistență Medicală) - societate înființată în anul 2011, cu scopul de a oferi asistență medicală calificată și posibilitatea de transport asistat, atât în țară, cât și în străinătate, de personal pregătit și calificat în domeniu.

SISTEME DE SECURITATE SCUTUL NEGRU

Unul dintre serviciile furnizate de către companie, cu scopul de a găsi soluția potrivită pentru fiecare beneficiar, pornind de la analiza și evaluarea mediului și a riscurilor la care este expus.

Garantia calitatii serviciilor oferite o constituie si existenta unui management specializat cu o bogata experienta in domeniu, precum si o preocupare continua pentru verificarea modului in care sunt indeplinite si executate atributiunile de serviciu, conform Fisei postului, Regulamentului de organizare si functionare si Dispozitiilor beneficiarilor.